A BESENYSZÖGÉRT ALAPÍTVÁNY - MINT PROJEKT GAZDA BEMUTATÁSA

 

A Besenyszögért Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet, 1995-ben alakult. Fő célja a település tárgyi, szellemi, társadalmi és kulturális örökségének ápolása, különös tekintettel az ifjúsági korosztályra. A kezelésében lévő néprajzi gyűjtemény  több mint 1500 tárgyat számlál, melyek a 20. századot felölelve az Alföld paraszti életmódjának használati tárgyai. Ehhez kapcsolódóan több foglalkozássorozatot fejlesztettünk ki és számos rendezvényt bonyolítottunk le a hagyományőrzés, az alföldi népi kultúra, a lakosság fenntartható és egészséges életre történő nevelése, és a közösségépítés területén ideértve a kézműves foglalkozások tartásától a népzenei koncerteken át a néptánc fellépések megvalósítását.  Kialakítottuk Besenyszögön a „népi kismesterségek tájházát”, ahol néprajzi-, és kézműves foglalkozásokat tartunk. Az alapítvány munkájában igyekszik a szülőföld hagyományokon alapuló-, kulturális értékeit felkutatni, s interaktív programok által gondoskodni ezek átörökítéséről. Elmúlt évben 3 néprajzi témában jelentettünk meg Besenyszögi Füzeteket és pályázati forrásból elkészítettük a település monográfiáját.  A tanév folyamán rendszeresen együttműködünk a helyi általános iskolával, tavasztól őszig a környékbeli iskolákból és óvodákból érkező csoportokat fogadunk. A Besenyszögért Alapítvány a település legátfogóbb egyesülete, mely folyamatos kapcsolatot tart a lakossággal, a Besenyszögön működő intézményekkel és egyéb civil szervezetekkel. Több éve szervez író-olvasó találkozókat, évszakokhoz köthető kulturális eseményeket, a település néptánc- és népdalcsoportjainak fellépését. Programjaival kedvez az időseknek s fiataloknak, családoknak egyaránt. A szervezet működését többnyire pályázati forrásokból tartja fenn, melyből fedezi képzési, szervezési és működési kiadásait. Az alapítvány jó kapcsolatot ápol a település és a régió kisebb civil hagyományőrző szervezeteivel, közös akciókat szerveznek az iskoláknak, hogy megmutassák a népi örökségek vonalán rájuk hagyott emlékeket, hogy ne távolodjanak el kulturális gyökereiktől. Mindemellett, az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápol, több akcióban társszervezők.  Ennek tudatában jelen rendezvény keretébe is bekapcsolja a település lakosságát is. Főtevékenységünk: 94.99 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, de tevékenységi körünkbe tartozik továbbá a 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység is.

 

A sikeres projekt megvalósítás infrastrukturális és egyéb feltételei

 

A Besenyszögért Alapítvány 10 fő önkéntessel és megbízás alapján pedagógusokkal, szakemberekkel működik. Könyvelésünket 1 fő könyvelő megbízási szerződés alapján végzi. Az alapítvány működését a kuratóriumi bizottság felügyeli. Székhelyünk Besenyszögön a Dózsa György út 4. szám alatt található. A helyi önkormányzat térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátotta a Besenyszög,  Jászladányi út 18. szám alatti múzeum udvarán található egykori (200 éves) csendőrló istállót, ahol pályázati forrás segítségével kialakítottuk a „Népi kismesterségek tájházát”, ahol maximum 30 fő részére szervezhetőek csoportfoglalkozások, programok, illetve az udvaron közösségi programok.  Ezt a lehetőséget, a költséghatékonyság figyelembe vételéve ki is használjuk a projektben.

Rendelkezésünkre áll a projektjeink megvalósításához,  programokhoz szükséges informatikai eszközpark: számítógépek, szoftverek, nyomtató, projektor, internet, szkenner, valamint iroda is. Korábbi programjainknak köszönhetően  társasjátékokkal, sport eszközökkel rendelkezünk. A projekt megvalósításához szükséges alapanyagok, dokumentációs költségek a pályázatban betervezésre kerültek.

 

A Besenyszögért Alapítvány korábban megvalósított, a fejlesztés céljaihoz illeszkedő programok tapasztalatai

Alapítványunk többéves projekt irányítási és megvalósítási tapasztalattal rendelkezik, több nyertes projektet valósított meg sikerrel projektgazdaként vagy együttműködő partnerként, más felhívások támogatható tevékenységei  között szereplő programokat is megvalósítottunk az alábbiak szerint:

 

Fiatalok családi életre való felkészítése

 

Jeles napok a szentek társaságában projekt

Támogatást nyújtó program: LEADER 2013

Támogatás összege: 4.999.180.- Ft

Megvalósítás éve: 2013 – 2014

Program célja: A projekt közvetlen célja olyan foglalkozások lebonyolítása volt, amely a római katolikus egyház tanításaihoz és szentjeihez kapcsolódva, 12 hónapon keresztül (minden hónap egy jeles napján) nyújtottak iránymutatást a Biblia iránymutatásai alapján a családi életre és erkölcsös életre neveléshez, a család, mint összetartó egység fontosságát hangsúlyozva.  A program  fiataloknak szólt, akik az előadások mellett az adott témához kapcsolódó beszélgetésen / workshopon / gyakorlati foglalkozáson is részt vettek.

 

Donor partnerünk bemutatása

Donor partnerünk az Izlandi Magyar Kulturális Társaság, együttműködés szakmai és pénzügyi. Jelentős hozzáadott értéket képvisel, hogy a magyar kultúrát elvihetjük a Magyarországról elszármazott honfitársainkhoz Izlandra, valamint hogy a skandináv kultúrát bemutathatjuk Magyarországon. A kulturális sokszínűség jellemzi a projektet (magyar, skandináv, roma), ezt donor partnerünk szakmai segítségével érjük el.

- Izlandi utazás szervezése

- Izlandi programokhoz fogadó rendezvények keresése, fellépés szervezés, helyszín, terem foglalása

- Nyilvánosság biztosítása Izlandon, média megjelenések generálása, izlandi Facebook oldalakon híradás

- Aktív részvétel az izlandi és magyarországi programokon

- Izlandon élő magyarok és magyar kultúra iránt érdeklődő személyek, civilek, kulturális intézmények bevonása a projektbe

- Kul-TÚRA kiadvány fordítása izlandi nyelvre, tolmácsolás

-  Szakmai segítség nyújtása a skandináv folklóron alapuló zenés – táncos darab létrehozásához.

2. számú támogatható tevékenység: Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás képzések, csoportfoglalkozások lebonyolítása tevékenység keretében több alkalommal kerül sor a családok egészséges és tudatos életmódra nevelésére, életvezetési, életmódbeli és életviteli kompetenciák fejlesztésére

„Mit eszünk, ha van eszünk?” nem-formális képzés az egészséges életmódra nevelés céljából

A program célja nagyanyáink környezetbarát, fenntartható háztáji növénytermesztési és élelmiszer-készítési, tartósítási technikáinak oktatása volt elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében (Pl. lekvárfőzés, savanyúság készítés, háztáji gazdálkodás, aszalás, tésztakészítés, stb.). A program 2013. és 2014. tavaszi, nyári és őszi időszakában az alapítvány által a helyi múzeum udvarán létrehozott szociális kiskert területén, illetve egy helyi vállalkozás által felajánlott alapanyagok (gyümölcsök, zöldségek, cukor, ecet, stb.) felhasználásával zajlott a helyi nyugdíjasklub és családanyák, gyermekek bevonásával.

Kultúra-Túra

Támogatást nyújtó program: LEADER 2013

Támogatás összege: 4.998.860.- Ft

Megvalósítás éve: 2013

Program célja: A projekt közvetlen célja olyan hagyományőrzésen és környezettudatos nevelésen alapuló családi programok lebonyolítása volt, amelyek a szabadidő hasznos eltöltésén kívül a hagyományok őrzését és a közösségi összefogást is erősítik. Ennek keretében 2013. októberében Csipkenap megvalósítására került sor. A rendezvény célja egyrészt, hogy a helybeliek tisztában legyenek vele, hogy milyen természeti adottságok állnak rendelkezésükre közvetlen környezetükben, amelyek segítségével tehetnek az egészségük megőrzéséért. Másrészt,hogy az előadás által elméleti tudnivalókra tegyenek szert a témakörben a program résztvevői, s ezáltal a tudatos egészségmegőrzés lehetőségének gondolata elmélyüljön a családokban. A nap folyamán tapasztalat gyűjtése a természetben fellelhető két vadon termő gyógyhatású növénynek a begyűjtéstől a fogyasztható állapotú termékig való elkészültéig.

Nyári gyerekfelügyelet biztosítása – egy hetes napközis tábor

Besenyszögi szülők általános iskolás korú gyermekeinek szervezünk évente gyerekfelügyeletet egy héten keresztül a nyári szünetben a „Népi kismesterségek tájháza” udvarán, önkénteseink bevonásával, akik a gyermekek ebédjét is elkészítik.

Családi közösségépítő programok

Rendszeres programjaink közé tartoznak az alábbi szabadidős családi programok, melyről bővebb információ és fotódokumentáció a www.vehiculum.hu és www.besenyszogert.hu oldalon is található:

Paraszti Praktikák Programok:

 • Népi kismesterségek foglalkozások az egész családnak (rendszeres program): kosárfonás, agyagozás, szőnyegszövés, szövés, csiga-csinálás, népzenei foglalkozások, kenyér és kalácssütés kemencében.
 • Mézeskalács Betlehem készítő családi verseny: Közösségi disznóvágások szervezése
 • Kenyérsütés kemencében
 • Generációs futball mérkőzések szervezése
 • Szent-Iván éji tűzugrás párok részére
 • Táncházak szervezése

Egyéb rendszeres családi, közösségi programjaink:

 • Részvétel a Magyar Kultúra Napján
 • „Csigacsinálás” az Őszikék Nyugdíjasklubbal, tésztakészítés, ismerkedés a besenyszögi szokáshagyományokkal
 • „Disznólkodás” a Kertbarát-körrel, a disznóvágások változásai a 20. században Besenyszögön; Bemutató, kóstoló, beszélgetés
 • Kapcsolatápolás a Chiovini-család tagjaival
 • Húsvéti szokások, tojásfestés, rózsavíz-készítés,
 • Ismerkedés a testvértelepülés, Weidenbach húsvéti szokásaival: tojáskapu-, tojásfa-készítés
 • „Eleink élete” Besenyszög helységnevének évfordulójához kapcsolódó interaktív programsorozat, amelyben minden osztályközösség minden tagja részese. („Eleink játékai” 1-2. osztály; Eleink ételei” 3-4. osztály; „Eleink élete” honismereti vetélkedő 5-8. osztály Tavaszi kerti munkák a múzeumkertben a Kertbarát Kör tagjaival)
 • „Madárijesztő-szépségverseny”
 • „Hétpróba” Régi falusi gyermekjátékok ügyességi versenye a nagycsoportos óvodások és az elsős kisiskolások között
 • „A bodza hete” Ismerkedés Besenyszög egyik vadon termő gyógynövényével, a bodzával: tea, szörp, fánk készítés és kóstolás
 • Besenyszögről elszármazottak találkozója, az önkormányzat kapcsolatápolásának segítése
 • Falukutató tábor
 • Szövőtanfolyam Ficsór Istvánnal
 • Kosárkötés Váradi Zoltánnal
 • Chiovini Ferenc festőművész születésének és halálának évfordulójához kapcsolt programok, rendezvények szervezése
 • Mézeskalács- és Betlehem-készítő verseny megszervezése
 • Karácsonyi Hangverseny szervezése a katolikus templomban, Jubiláte vendégkórus meghívása és vendégül látása

Megvalósult projektjeink közül az alábbiak szolgáltak családi közösségépítő célokat:

„Minden SZÍN alatt”

Támogatást nyújtó program: LEADER 2013

Támogatás összege: 11.811.439.- Ft

Megvalósítás éve: 2013 – 2014

Program célja: A projekt célja olyan közösségépítésre is alkalmas tér (szín) kialakítása volt, amely alkalmas a hagyományok megőrzésére és átörökítésére azáltal, hogy bemutatja a paraszti gazdálkodás, a háztáji gazdálkodás, valamint a községben élő vagy a közelmúltban még gyakorlatban működő népi kismesterségek eszközeit. Az új SZÍN-t számos családi programmal töltöttük meg: mint „Ki-mit-tud” a család legidősebb és legfiatalabb tagjainak tudására építve, csutkababa-készítés, rongybaba készítés foglalkozások.

 

Őseink útján

Támogatást nyújtó program: LEADER 2011

Támogatás összege: 4.000.000.- Ft

Megvalósítás éve: 2012

Program célja: Hagyományokat őrző, többgenerációs családi program megvalósítás az ősmagyar hagyományok őrzése jegyében.

Tüskevár

Támogatást nyújtó program: LEADER 2011

Támogatás összege: 6.000.000.- Ft

Megvalósítás éve: 2012

Program célja: Közösségi összefogás erősítésének támogatása. Különféle profilú civil szervezetek hosszútávú együttműködésének kialakítása, a kulturális és természeti kincsek megismerésének céljából szabadidős programsorozatot létrehozása „Tüskevár” címmel, amely általános iskolás diákok és szüleik aktív részvételével valósul meg, azonban a rendezvények előzetes meghirdetésének köszönhetően bármely korosztály érdeklődői számára ingyenesen látogathatóak a programok a projekt 12 hónapos megvalósítási időszaka alatt.

„Természetesen Besenyszögön: Millér-parti természetvédelmi majorság kialakítása a környezettudatosság elősegítése érdekében”

Támogatás nyújtó program: EGT/Norvég finanszírozási Mechanizmusok támogatásával létrehozott Környezetvédelmi Alap

Támogatási összeg: 5.200.000.- Ft

Megvalósítás éve: 2009 – 2010

Program célja: A Millér partján a település természeti értékeit bemutató tanösvény létrehozása, ehhez kapcsolódóan szabadidős programok megszervezése és megvalósítása.

Egyéb megvalósított projektjeink

 

„Cselekedj, hogy alkothass tehetségígéreteinkkel”

Támogatást nyújtó program: Nemzeti Tehetség Program

Támogatás összege: 1.800.000.- Ft

Megvalósítás éve: 2016

Program célja: Helyi hagyományokra, kulturális értékekre épülő tehetséggondozó program megvalósítása  30 fő, a néprajz iránt érdeklődő, kreatív kisiskolás bevonásával fazekasság és mézeskalács készítés témakörben.

 

Hagyományőrző tábor Besenyszögön

Támogatást nyújtó program: Nemzeti Tehetség Program

Támogatás összege: 700.000.- Ft

Megvalósítás éve: 2015

Program célja: 30 fő, a zenében tehetséges gyermek részére népzenei tábor megvalósítása.

 

Népi kismesterségek tájháza

Támogatást nyújtó program: LEADER 2011

Támogatás összege: 8.000.000.- Ft

Megvalósítás éve: 2012

Program célja: Hagyományokat őrző kiállító-, bemutatóhelyek fejlesztése

 

Sátortábor kialakításához szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása

Támogatást nyújtó program: LEADER 2011

Támogatás összege: 2.194.560.- Ft

Megvalósítás éve: 2012

Program célja: Sátortábor kialakításához szükséges sátrak és egyéb eszközök beszerzése

 

A támogatást igénylő által megvalósítás alatt álló folyamatban lévő projektek, fejlesztések bemutatása

 

Alapítványunk rendben lezárta projektjeit, a pályázat benyújtásával egyidejűleg nem valósít meg futó projektet, így annak bemutatása jelen pályázat szempontjából nem releváns.