A PÁLYÁZÓ, BESENYSZÖG TELEPÜLÉS BEMUTÁSA - A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNE

 

Besenyszög, Jász-Nagykun-Szolnok megye szívében, a Szolnoki járás északkeleti részén helyezkedik el. A Tisza és a Zagyva szögében elterülő település szomszédsága, hatalmas határai (13 808 ha) révén két további járásra, összesen tizenegy településre, köztük Szolnokra is kiterjed. Mezővárosias, terebélyes területe miatt, több kisebb külterületi lakott helyet is magában foglal, a legközelebbi belterületek pedig légvonalban is 8-10 km-re találhatók. A Besenyszöghöz legközelebb eső város – Szolnok – 35 perc alatt érhető el a 3225-ös számú összekötő úton.

A település meghatározó gazdasági ágazata a mezővárosias létre utaló, szinte teljes vertikumú mezőgazdaság, amely számos, a térségben kiemelkedő vállalattal képviselteti magát, nemcsak a növénytermesztés és az állattartás, hanem a hozzájuk kapcsolódó ipar és kereskedelem területén egyaránt. Az aktív keresők foglalkoztatási főcsoportok szerinti (KSH 2001) megoszlása szerint a keresők az országos átlagot jóval meghaladva, közel 13% végez mezőgazdasági tevékenységet, szintén átlagon felüli az ipari dolgozók közel 40%-os értéke. A szekunder és tercier ágazatok – az agráriumhoz kötődőkön kívüli – más jelentős foglalkoztatói is megtalálhatók Besenyszögön, többek között egy 50 főt foglalkoztató női ruhagyár, és egy 100 alkalmazottnak munkát adó, a víz- és szennyvíztisztítás területén komplex szolgáltatásokat nyújtó (tervezéstől, gyártáson és építésen át üzemeltetésig) vállalkozás is üzemel a településen

 

A település demográfiai jellemzői

Besenyszög lakosainak száma: 3.441 fő. A népesség száma az 1870-es évektől kezdődően a 20. század első feléig nagy ütemben növekedett. Kiemelendő, hogy a lakosságszám a csúcspontot 1949-ben érte el 4712 fővel. Ezután évente a hazai községi demográfiai folyamatoknak megfelelően szinte egyenletes ütemben fogy a lélekszám.

A szocialista rendszer nem preferálta a falusi térségeket, így onnan a fiatalok elvándoroltak a kedvezőbb élet- és lakáskörülmények, valamint a jobb munkalehetőségek miatt. A népmozgalmi arányszámok az elmúlt évtizedek távlatában kedvezőbb képet mutatnak. A természetes fogyás az 1990-2001 közötti mélypontból kilépve már csak -1,8 ‰, amely az országosnál, illetve a hasonló népességkategóriájú városok -3,1‰-es adatánál jóval kedvezőbb.

A Besenyszögi lakosok kor és nemek szerinti összetételén az országban zajló demográfiai folyamatok tükröződnek. A 0-14 éves korosztály száma évente kis mértékben csökken, amely lassú elöregedési folyamatot vetít előre. A 15-59 éves korosztály esetében is szembetűnő a népesség csökkenése, és a kor tendenciáinak megfelelően a 60 évesnél idősebb korosztály létszáma nő. Az elöregedést ellensúlyozza a vándorlási különbözet, amely 2001-ben és 2011-ben is pozitív volt. Ennek a folyamatnak az az oka, hogy a település a jelentős infrastrukturális beruházásoknak köszönhetően igen élhető, modern elvárásoknak megfelelő környezetet teremtett. Az utóbbi években megnőtt a Szolnokról kiköltöző értelmiségiek (orvos, pedagógus) száma, mivel a település könnyen és gyorsan megközelíthető, így a népesség minőségi mutatói is javulni látszanak.

Besenyszög korfája a 2001. évi népszámlálási adatok alapján készült. Ez tükrözi az ország népességére jellemző sajnálatos tendenciát, amely szerint kevés gyermek születik, a 40-55 éves korosztály száma kiugróan magas, vagyis 20 év múlva az alacsony lélekszámú aktív népesség tartja el a nagyszámú nyugdíjas korú népességet. A korfa szintén tükrözi az országos átlagnak megfelelő nőtöbbletet minden korosztályban. Besenyszög esetében az idősödő korstruktúra jelentősebb nőtöbbletet hoz, amely az elözvegyedéssel és a férfiak magasabb halandóságával magyarázható.